Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminnalla autetaan päihderiippuvaisia ihmisiä elämänhallintaan ja toipumismotivaatioon liittyvissä asioissa.

Tukihenkilötoiminta on ollut Tietun toiminnan perusta jo yli 20-vuoden ajan. Tukihenkilötoiminta on aina tavoitteellista toimintaa, jossa asiakasta tuetaan asettamaan tavoitteita, joiden avulla voidaan saavuttaa lopulta päihteetön elämäntapa.

Toimintaan pääsee maksutta mukaan täysi-ikäiset, päihderiippuvuuksista kärsivät ihmiset, joilla on halu tehdä muutoksia elämäntilanteeseensa.

Toiminta alkaa vapaaehtoistyön koordinaattorin kanssa tehtävällä kartoituksella, jossa käydään vallitseva elämäntilanne läpi, ja tämän perusteella yhdessä asiakkaan kanssa pohditaan, onko tukihenkilötoiminta juuri hänen tavoitteisiinsa nähden paras tukimuoto.

Tarvittaessa autamme myös katkaisuhoitoon ja/tai päihdekuntoutukseen hakeutumisessa, tai missä tahansa asiassa, minkä yhdessä asiakkaan kanssa uskomme auttavan häntä kohti riippuvuudesta toipumista.

Viikoittaiset keskustelut tukihenkilön kanssa ovat tärkeä osa monien toipumista . Tavoitteet rakennetaan asiakkaan tilannetta ja toiveita kuunnellen, niitä seuraten, sekä tarkistaen niitä aktiivisesti.

Tukihenkilömme ovat vapaaehtoistyöntekijöitä, joista monilla on oma toipumiskokemus ja/tai koulutuksen kautta hankittu ymmärrys riippuvuussairauksista.