Tietu ry

Tietu ry – tietoa ja tukea riippuvuuksiin

Tietu on poliittisista puolueista ja uskonnoista riippumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa päihteiden käyttäjiä pääsemään irti, ja entisiä käyttäjiä pysymään erossa päihteistä.

Tietun toiminnan perusidea on luoda ja säilyttää kontakti päihderiippuvaiseen. Toimintaan kuuluu tukiverkostojen luominen, tukihenkilötoiminta sekä vertaisryhmät. Yhdistyksen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joita jatkuvasti kehittämällä asiakkaita voidaan parhaiten palvella ja auttaa pyrkimyksissään päihteettömään elämään.